OZNAM o zatvorení zberného dvora a mestského kompostoviska

Oznamujeme občanom, že zberný dvor na Nádražnej ulici 4007 a mestské kompostovisko na  ul. Športovcov budú dňa 29.8.2023 a 1.9.2023 počas sviatkov

ZATVORENÉ

Ďakujeme za porozumenie.
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.