OZNAM o zatvorení zberného dvora

Oznamujeme občanom,
že zberný dvor na Nádražnej ulici 4007
bude dňa 19.01.2024 v piatok

ZATVORENÝ
z technických dôvodov

Ďakujeme za porozumenie.
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.