Posedenie zamestnancov TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.

8. decembra sa zamestnanci TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. stretli tradične – netradične. Netradične preto, lebo sme sa nestretli pri práci. Nebolo to ale prvý krát čo sme sa stretli na koncoročnom posedení, ktoré sa už stalo milou tradíciou.

Po úvodnom zhodnotení končiaceho roku 2017 a načrtnutí plánov pre rok nasledujúci riaditeľom TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.  Ing. Stanislavom Štěrbom, hodnotili priaznivo vývoj v našej spoločnosti aj jej konatelia p. Mikolášek a p. Bušík. Najviac ale všetkých zamestnancov TSM potešili slová a úprimný záujem o dianie a budúcnosť spoločnosti primátora mesta, Ing. Jozefa Gašparíka, ktorý s nami zotrval v neformálnych rozhovoroch, riešiacich dianie vo vnútri a okolo našej spoločnosti až do podvečerných hodín.