Použité kuchynské oleje, tuky nepatria do výlevky

TSM Dubnica nad Váhom v tomto roku zaviedla ďalšiu novinku – mobilný zber kuchynských olejov, tukov dokonca s odmenou pre zapojených ľudí.

Napriek tomu, že je zakázané vylievať oleje do umývadla či toalety, domácnosti to robia. Preto sa snažíme hľadať aj iné možnosti. V súčasnosti môžeme jedlé oleje a tuky odovzdávať v uzatvárateľných PET fľašiach, nádobách, kanistroch na Zbernom dvore na ul. Nádražnej 4007.

V mesiaci november prichádzame aj s mobilným zberom. Obyvatelia tak môžu svoj našetrený „starý“ olej odovzdať priamo pracovníkovi do označeného zberového vozidla. Zvýšime percentá vytriedenosti vyprodukovaných odpadov, občania dostanú odmenu, ušetríme kanalizáciu i životné prostredie.

Odmena za triedenie

Použité kuchynské oleje, tuky sa budú zberať na dohodnutých zberných miestach podľa priloženého harmonogramu. Oleje od obyvateľov musia byť v uzatvorených plastových fľašiach (najlepšie v priehľadných).


Harmonogram mobilného zberu použitých kuchynských olejov a tukov