Na Okružnej vo finiši …

Po dobudovaní nového chodníka na Partizánskej je aj nové parkovisko na Okružnej vo finiši. Doťahujeme už len detaily a terénne úpravy. Sme radi, že sme mohli do mozaiky lepšiacej sa situácie v statickej dopravnej infraštruktúre, pridať ďalší čriepok.

Rovnako vrcholí aj oprava Hasičskej. Po odfrézovaní a vyasfaltovaní poškodenej časti asfaltového koberca na tejto ulici budujeme aj nový spomaľovač, v podobe vyvýšeného prechodu pre chodcov, spájajúceho kostol  sv. don Bosca so sídliskom Pod hájom. Potešia sa mu najmä starší občania, ktorí nebudú musieť so strachom „prebiehať“ na druhú stranu pomerne rušnej cesty – retardér bude prirodzene vplývať na dodržiavanie predpísanej tridsať kilometrovej rýchlosti, ktorá je stanovená v lokalite aj vzhľadom na výjazd hasičov.

Tretia novinka sa týka priamo nás – TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Vstup do areálu bývalej práčovne a teda vstupy na mestské kompostovisko sme vylepšili novými bránami. Zlepšená estetika, aj keď v tomto prípade nebola primárnym zámerom, je príjemným sprievodným javom požadovanej funkcionalite.