Zabezpečenie úloh spojených so Silvestrovskými oslavami

Za pár hodín sa veľa Dubničanov stretne na námestí Matice slovenskej, aby sa spoločne rozlúčili so starým a privítali nový rok 2016. Na kultúrno-spoločenskej akcií sa podieľa viac zložiek mesta Dubnica na Váhom a jednou z nich sú aj naše Technické služby. Nie jediným, ale viditeľných počinom TsM prispievajúcim k dobrému priebehu osláv Silvestra je rozmiestnenie zberných nádob na odpad okolo celej plochy pred tribúnou, následný odvoz a separácia odpadu, spolu s vyčistením celého priestranstva po skončení osláv.
Nezostáva nám už len zaželať všetkým zúčastneným príjemnú zábavu, pohodovo strávený večer a noc v kruhu rodiny a priateľov pri kultúrnom programe, skvelý zážitok pri polnočnom ohňostroji ako aj šťastný návrat domov.