Začíname s bezplatným zberom elektroodpadu a nebezpečného odpadu

Dubnica nad Váhom v spolupráci s technickými službami mesta poskytne možnosť bezplatného odvozu elektroodpadu a nebezpečného odpadu priamo zo sídlisk. Podmienkou je, aby záujemcovia o vývoz nahlásili lokality zberu vopred.

Jesenný zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu sa uskutoční v októbri v rámci štyroch termínov. Obyvateľov, ktorí majú o bezplatnú službu záujem, prosíme, aby svoju lokalitu nahlásili od 9. do 13. októbra na telefónnych číslach +421 907 896 487 a +421 908 797 237. Môžete tak učiniť aj prostredníctvom e-mailu na adresách ludmila.mallova@tsmdubnica.skgabriela.zahorcova@tsmdubnica.sk. “Pri nahlasovaní záujmu o vývoz takéhoto typu odpadu bude konkrétnemu záujemcovi poskytnutá informácia kedy sa v jeho lokalite zber uskutoční a ako má presne postupovať,” uviedla Gabriela Záhorcová, vedúca surovinovo – odpadového hospodárstva TSM. 

Dovoľujeme si tiež informovať, že veľký elektroodpad a nebezpečný odpad, napríklad obaly od farieb či lakov, motorový olej, pesticídy a pod., je možné bezplatne odovzdať na zbernom dvore na Nádražnej ulici počas celého roka. Na malý elektroodpad a batérie slúžia červeno-biele zberné nádoby rozmiestnené po meste.