Zmluvy 2023

02.01.2023 Zmluva o nájme stroja: UNIKONT

25.01.2023 Dodatok k Zmluve o dodávke vody

25.01.2023 Dodatok č. 5 k zmluve 30369 – Spoločnosť Stredné Považie

25.01.2023 Dodatok č. 6 zmluvy o ukladaní odpadu na Skládku odpadov

26.01.2023 Dodatok č.1 k zmluve o vykonaní prác UVTOS Dubnica n/V

27.01.2023 Zmluva o zhodnotení odpadu – DT Forest,a.s.

01.02.2023 Zmluva o zabezpečení údržby mestskej zelene v meste Dubnica nad Váhom č.04/2023/RŽP

03.02.2023 Zmluva o spracúvaní osobných údajov – UP Dejéuner, s.r.o.

14.02.2023 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve – UNIKONT SLOVAKIA spol. s.r.o.

15.02.2023 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb – Orange Slovensko a.s.

17.02.2023 Zmluva o poskytovaní služby TSSMonitoring PREMIUM č. SK -05/02/2023/01: TSS GROUP

27.02.2023 Zmluva o odoberaní odpadu na kompostárni č. 502 956 81 – Marius Pedersen

15.03.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o technických požiadavkách na dodávku druhotných surovín č. 033062021 – ENVI-PAK, a.s.

16.03.2023 Kúpna zmluva HANES Slovakia s.r.o.

16.03.2023 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb Orange

20.03.2023 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – Dca audit

24.03.2023 Aktualizovaná príloha č. k zmluve č.070/2010 – Envitrans

06.04.2023 Rámcová dohoda č. 87/2023 – opravy poškodených mestských chodníkov a parkovísk v meste Dubnica nad Váhom

12.04.2023 Dohoda o používaní kvalifikovaného elektronického podpisu pri využívaní vybraných elektr. Služieb v rámci colného konania a systému EMS pri správe spotrebných daní – Finančné riaditeľstvo SR

14.04.2023 Zmluva o lízingu hnuteľných vecí č. LZC/23/10229 – VÚB BANKA

14.04.2023 Poistná zmluva pre poistenie strojov, strojných zariadení a/alebo elektroniky – VÚB BANKA 

21.04.2023 Zmluva o zabezpečovaní starostlivosti o zeleň a verejné priestranstvá v meste Dubnica nad Váhom č. 42/2023/RŽP

21.04.2023 Zmluva o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu č. 68/2023/RŽP

27.04.2023 Zmluva o odoberaní odpadu na kompostárni č. 502 967 81 – Marius Pedersen, a.s.

28.04.2023 Zmluva o výpožičke č. 119/2023/RSM – Mesto Dubnica nad Váhom