Čierne skládky 1.

2015_10_24-DSC_7661V katastri Dubnica nad Váhom je niekoľko oblastí, ktoré sa stali čiernym úložiskom odpadu. Je až zarážajúce, že aj napriek veľmi dobre fungujúcemu odpadovému hospodárstvu v Dubnici nad Váhom, ktoré je každoročne oceňované a môžu nám ho závidieť skoro všade na Slovensku, nájde sa veľa našich spoluobčanov, ktorí sú schopní zbaviť sa vyprodukovaného odpadu kde ich napadne. Je až nepochopiteľné takéto správanie. Veď ak mám bordel naložený v aute, načo ho voziť niekam do prírody a riskovať mastnú pokutu, keď ho môžem bezplatne odovzdať v stredisku triedeného zberu každý deň, okrem nedele…
Aj keď nie vždy sú za kopou bordelu, či čiernou skládkou takto nezodpovední občania Dubnice nad Váhom. Skúsim preto lokalizovať tieto miesta a nájsť dôvod, ktorý stojí za odpadom na mieste kde by nemal byť.

Prvou lokalitou, nachádzajúcou sa priamo v intraviláne mesta a predsa veľmi dobre ukrytou pred zrakom verejnosti je miesto nachádzajúce sa za Billou, vjazd železnice do ZTS-ky. Pravdou je že tu vznikla veľká halda z väčšej časti vďaka celospoločenskej systémovej chybe – ide o lokalitu ktorú celoročne s obľubou využívajú bezdomovci. Pod dvomi mostami sa nachádza na oboch stranách železničnej trate pre nich ideálne letné sídlo. V prípade veľkej zimy využívajú niekoľko metrov vzdialený domček, ktorý slúžil v minulých časoch pre strážnu službu a obsluhu brány vjazdu do fabriky.
Bezdomovci sem nanosili obrovské množstvo starých matracov, sedačky, paplóny. Nájdete tu všetky druhy odevov a topánok. Všetko v stave, v akom ho nechcú a nemôžu použiť už ani oni sami. To všetko je doplnené obrovským množstvom igelitových tašiek a obalov z rôznych druhov potravín. Samozrejme, prevažujú plastové fľaše, poväčšine z lacného jablkového vína. Tento kolorit odpadu dopĺňa zmeska, ktorá mala byť speňažená, ale z nejakého dôvodu sa tak nestalo. Desiatky, možno stovky metrov drôtu pripraveného na zbavenie izolácie (spálením).
Priamo v koľajisku sa nachádza odpad, ktorý sem ale nedoniesli bezdomovci – množstvo rozbitých sklených fliaš, často zo značkového alkoholu, hliníkových plechoviek od piva, ale ešte viac od energetických nápojov. Evidentne sem pricestovali vzduchom z niektorého z dvoch mostov, ktoré ponad toto miesto vedú a zdroj by som hľadal v radoch našej „zlatej“ mládeže, ktorá si tak zrejme kráti chvíle voľného času.

Náprava tohto stavu bude veľmi ťažká. Ide o miesto nedostupné pre iné vozidlá ako koľajové a množstvo odpadu ktoré sa tu nachádza je tak veľké, že ručne ho vynášať by bolo zrejme veľmi neefektívne. Ku zlepšeniu situácie do budúcnosti ma napadá niekoľko vecí. V prvom rade je to odstránenie divo rastúceho porastu, ktoré miestu poskytuje anonymitu. Zakázať pohyb bezdomovcom v tejto lokalite asi nepôjde, určite by ale šlo trvať na tom aby majiteľ, či správca strážneho domu zamedzil vstup do objektu osadením mreží na dvere a okná objektu. Zrejme by pomohla aj profilaxia vykonávaná mestskou políciou, ktorá by mala pri pristihnutí nocujúcich bezdomovcov tvrdo nástojiť na tom, aby si po sebe odpratali neporiadok a odpad. Tretím faktorom ktorý do lokality zanáša neporiadok je otvorený veľký kontajner, do ktorého z Billy vyhadzujú všetko čo sa nedá predať. Bohu žiaľ, bol som osobne svedkom toho ako tento odpad bezdomovci vynášajú do lesíka a kríkov, kde ho „preberajú“ . Samozrejme, drvivá väčšina už zostane ležať tam, kde ho doniesli. Pomoc je v tomto prípade jednoduchá, kompetentné orgány musia trvať na tom, aby Billa držala z hygienických dôvodov kontajner na odpad v takom stave ako má, teda neprístupný verejnosti, či uzamknutý.
Genius loci miesta môžete nasať z pár priložených fotografií. Nevýhodou fotografie je ale že dokáže iba slabšie interpretovať vizuálny zážitok a už vôbec nie čuchový vnem.

« z 2 »