Separovaný zber plastov

2015_10_21-DSC_7293Viete že až 80% používaných obalov sú plasty?! A že plasty tvoria cca 7% hmotnosti komunálneho odpadu?! Plast je materiál, bez ktorého si svoj „moderný“ život už nedokážeme predstaviť. Sú všade okolo nás. Bohu žiaľ je plastmi zamorená už asi celá planéta. V oceánoch tvoria celé ostrovy, nájdeme ich v tráviacich traktoch rýb, či vtákov. Majú vlastnosti, ktoré dokonale vyhovujú našej dobe, ale zároveň predstavujú pre prírodu priam katastrofu. Ich životnosť ako obalu môže byť doslova pár minút (napríklad donesieme si pečivo z obchodu v PVC vrecku domov), ale ako odpad v prírode sú v meradle jedného ľudského života nezničiteľné

O to viac by sme sa mali snažiť plasty ako odpad separovať a nevytvárať ekologickú záťaž pre naše životné prostredie, v podobe plastmi preplneného komunálneho odpadu. O tom ako správne separovať plasty sa dočítate v pokynoch pre separáciu odpadu. V zásade sú v Dubnici nad Váhom dve možnosti ako sa zapojiť do separovaného zberu plastov. V prvom prípade sú to žlté kontajnery, ktoré sú umiestnené na našich sídliskách. V rodinných domoch, či v miestach kde nie sú tieto kontajnery v dosahu, zber prebieha podľa kalendára separovaného zberu do vriec, vyložených na ulicu. Pracovníci TSM Dubnica nad Váhom Vám pri vyzdvihnutí vyseparovaného plastu na mieste zanechajú nové vrecia.
Všetok plast po zvoze na stredisko triedeného zberu je postupne ručne dotriedený na linke. Tu by sa patrilo pripomenúť fakt, že znečistené obaly značne znepríjemňujú túto prácu. Vypláchnuť kelímok od nátierky, či jogurtu je veľmi jednoduché a neskôr tieto nebudú zápachom zamorovať pracovný priestor na linke. Extrémom je, ak vo vreci s plastovým odpadom niekto pred dom vyloží aj vrecko zo smetného koša s odpadom z domácnosti. Bohu žiaľ, aj to sa stáva (viď. fotogaléria).
Po dotriedení na linke všetok plast čaká vo veľkých vakoch na ďalšie operácie. Ako prvé sa pracovníci TSM Dubnica nad Váhom snažia čo najskôr zlikvidovať obsah vakov lisovaním na hydraulických lisoch do balíkov v tvare kocky, veľkej približne ako drevená paleta. V druhom kroku sa zlisované balíky prevezú na uskladnenie do priestorov bývalej práčovne pri zimnom štadióne a tretím krokom je už len expedícia na zhodnotenie.

« z 2 »