Firemný obed a posedenie v Portofine

Koniec roku a čas Vianoc zvykne byť plný práce. Zvykom je ale v tomto čase aj zísť  sa spoločne pri  obede, či na večierku.  V duchu tejto tradície aj naša spoločnosť usporiadala  „firemný“ obed, spojený s posedením a odovzdaním malých darčekov pre všetkých svojich zamestnancov.

Posedenia sa zúčastnili aj konatelia spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom p. František Mikolášek a p. Anton Bušík. K tradičnému hosťovi, riaditeľovi DUM AT-u p. Ublaničovi sa pridala aj milá návšteva, nová prednostka MsÚ Ing. Mariana Páleníková. Najviac potešil zamestnancov TSM Dubnica nad Váhom svojim príchodom primátor mesta Dubnica nad Váhom, Ing. Jozef Gašparík.

Rok 2016, ako rok ťažký, ale prelomový zhodnotil vo svojom oficiálnom príhovore konateľ a riaditeľ TSM Ing. Stanislav Štěrba. Zároveň aj naznačil ďalší plánovaný vývoj a zmeny, s ktorými sa ráta v tom nadchádzajúcom.

Nasledujúce neformálne debaty medzi zamestnancami, vedením spoločnosti a primátorom, Ing. Jozefom Gašparíkom sa už niesli v priateľskom a takmer rodinnom duchu.

« z 3 »