Nová funkcia na web stránke TSM Dubnica nad Váhom

Technické služby mesta Dubnica nad Váhom za posledné obdobie prechádzajú veľkými zmenami. Niektoré sú viditeľné aj navonok, niektoré prebiehajú pred očami nezainteresovaného človeka skryte. Všetky však sledujú jeden cieľ – posunúť TSM Dubnica nad Váhom vpred. Najmarkantnejšie sa zmeny prejavili v lepšom sociálnom zázemí zamestnancov, pracovných podmienkach a pracovnom prostredí.

031Vedenie spoločnosti ale sústavne pracuje aj na postupnom skvalitňovaní prevádzaných služieb. Napĺňal a aj sa bude napĺňať plán rozvoja spoločnosti, ktorý predstavil vo svojom novoročnom príhovore riaditeľ TSM Ing. Štěrba – rozširovaním portfólia služieb tak, aby TSM uspokojili požiadavky a nové potreby mesta Dubnica nad Váhom.

Jednou malou viditeľnou zmenou prešla aj naša web stránka. Vo formulári pripomienok a návrhov pribudlo pole, pomocou ktorého nám môžete poslať ľubovoľný súbor (napríklad fotografiu). Veríme že skvalitnením vzájomnej komunikácie urýchlime riešenie problémov, ktoré Vás trápia.