Preplnené kontajnery na Kollárovej ulici

Minulý týždeň opäť „niečo zarezonovalo na Dubnickom facebooku“ – dve fotografie preplnených nádob komunálneho odpadu na Kollárovej ulici. Veď sú medzi nami ľudia ktorí nehľadajú riešenia ale potrebujú za každú cenu vyrábať senzácie aj tam kde nie sú, iba na základe poloprávd a fám, bez poznania objektívnych príčin. Riadia sa heslom, čím horšie, tým lepšie. To je fakt a tomu sa nedá zabrániť a nemá zmysel skúmať ich pohnútky…

O to potešiteľnejšia je skutočnosť, že na tieto fabulácie reagujú aj obyvatelia nášho mesta s triezvym uvažovaním a reálnym pohľadom na vec podloženým vlastným poznaním. Patrí im z našej strany naozaj veľké poďakovanie. Ich vyjadrenia si veľmi vážime. Pomáhajú nám, spolu s tými reálne a opodstatnene kritickými vytvárať si obraz o našej činnosti, o tom ako sa nám darí, či nedarí napĺňať služby mestu Dubnica nad Váhom a poukazujú na to kde máme ešte rezervy.

Reakcie pod inkriminovanými fotografiami si môžete prečítať sami na facebooku, alebo aj z tu priložených kópií:

V našom meste je viac problémových lokalít, čo sa týka situácie okolo stojísk s nádobami na komunálny a separovaný odpad. Vieme o nich a snažíme sa situáciu spoločne s mestským úradom postupne riešiť. Aj to bol dôvod, prečo sme sa bližšie pozreli a zhodnotili skutočný stav na Kollárovej ulici. Výsledok nás nepotešil. Už letmý pohľad na kontajnery a ich obsah jasne svedčí o tom, že sa jedná asi o jednu z najhoršie separujúcich ulíc v meste, teda s výnimkou slobodárky č.20  na Horných Kolónkach. (fotogaléria dole).

Najviac do očí kričiaci bol stav žltých zberných nádob. Preplnené až do prasknutia – vzduchom. Viac ako 80 percent (z toho čo bolo vidieť pri pohľade zhora) plastových fliaš a obalov nestlačených. Len silné fyzické bezvládie, alebo extrémna lenivosť nedovolila ľuďom čo ich tam vyhodili doma, poprípade pri kontajneri ich pristúpiť, či inak stlačiť. Všetok plast čo sa nachádzal na jednom stojisku – v dvoch kontajneroch a kopách okolo by bol pri správnej manipulácií s ním vošiel bez problémov do jednej zbernej nádoby.

Takmer všetok separovaný odpad – plasty nevynímajúc sa v stredisku separovaného zberu ešte dotrieďuje na linke našimi pracovníkmi podľa požiadaviek odberateľov. Hodiť preto do zbernej nádoby na plast igelitové vrece s komunálnym odpadom, plné rozkladajúcich sa a zapáchajúcich zvyškov potravín  hraničí naozaj s aroganciou najhrubšieho zrna.

Rovnako nepotešil ani pohľad do nedávno vyprázdnenej červenej zbernej nádoby určenej na kovy a kompozitné obalové materiály.  Nestlačené obaly z mlieka, či džúsov po skúsenostiach s plastovými fľašami neprekvapili. Útechou môže byť že tieto aspoň do tohto kontajnera patria. Na rozdiel od skla, plastu, papiera a obligátneho vrecka s komunálnym odpadom v prevahe. Naozajstnou „lahôdkou“ pri dotrieďovaní tohto kontajnera bude niekoľko použitých jednorazových detských plienok.

Sklo je asi najjednoduchšie separovateľnou komoditou. Je nezameniteľné, ľahko rozpoznateľné a rozdeľujeme ho iba na dva druhy. Bezfarebné, teda „biele“ a farebné. Tu by nemal byť takmer žiaden problém, dokonca ani so stlačením. Veď väčšina sklených fliaš, či pohárov sa pri vhodení do patričného zberného zvona rozbije ..  Len to by osoba vynášajúca niekoľko fliaš po víne musela tieto vhodiť do takmer prázdneho zvona a nie položiť ich len tak na zem.

Z tohto skutkového stavu jasne vyplýva že podstatne zlepšiť stav stojísk zberných nádob tak ako bol pertraktovaný na internete je  v silách a možnostiach samotných občanov Kollárovej ulice. Aj pre to že počet a interval vývozu kontajnerov na zmesový  komunálny odpad (čierne kontajnery) si volí každý bytový dom samostatne –  niektoré domy  majú vývoz 2x týždenne, iné 3 x týždenne, niektorí „sporovliví“ iba 1 x týždenne – horšie už potom je, že po zaplnení svojej zbernej nádoby plnia nádoby ktoré patria okolitým domom a roztáčajú tak kolotoč preplnených nádob.

Ak majú obyvatelia Kollárovej ulice názor, že je treba pridať kontajnery na niektorú zložku komunálnych odpadov, je vhodné, aby túto požiadavku adresovali pracovníkom mestského úradu:

Odborný referent odpadového hospodárstva
Ing. Vlasta Hollá
telefón: 042 4455763
mobil: 0918 117 049
e-mail: vlasta.holla@dubnica.eu

Výraznou pomôckou a návodom ako správne nakladať s odpadom môže byť aj naša web stránka, kde nájdete všetky relevantné informácie. Od kontaktov na kompetentné osoby, ktoré Vám môžu pomôcť riešiť problémy s odpadom a jeho separovaním a zodpovedať Vaše prípadné otázky aj pomocou formuláru pripomienok a návrhov, až po konkrétne informácie ako sú pokyny pre separáciu odpadu a značky materiálového zloženia obalov.

Nik z reálne uvažujúcich obyvateľov mesta nemôže chcieť aby mestskí policajti nonstop strážili všetky stojiská a kontajnery pred nájazdom neprispôsobivých občanov a bezdomovcov. Je na nás obyvateľoch, pokiaľ vidíme takýto jav ako je rozhrabávanie kontajnerov a vyťahovanie ich obsahu na ulicu, aby sme o tom telefonicky upovedomili Mestskú políciu:

stála služba mestskej polície: 159
alebo na kontaktnom telefóne MsP: 0918 117 055

Problém neoprávneného vhadzovania odpadu do kontajnerov je častým javom v našom meste a najvypuklejší je pri zdravotnom stredisku kde si zvykli jeho návštevníci, dokonca aj z okolitých miest a obcí zvážať a vykladať odpad zo svojich motorových vozidiel. Riešenie tohto problému je veľmi ťažké a spočíva naozaj len na ochote angažovať sa. V osobnom upozornení takto konajúcich osôb, že ide o nezákonné správanie. Možným riešením situácie je aj záznam – fotografia, či video, najlepšie aj s evidenčným číslom motorového vozidla a jeho postúpenie mestskej polícií.

Z objektívnych príčin sa môže stať aj to že pochybenie je na našej strane a kontajner nebol v stanovený deň vyvezený. Dajte nám prosím vedieť na č. t. 0907 896 487, poprípade e-mailom separacia@tsmdubnica.sk – priamo na vedúcu surovinovo-odpadového hospodárstva. Situáciu preveríme a v čo najkratšom čase vykonáme nápravu.

Dubnica nad Váhom patrí medzi lídrov na Slovensku v separovaní odpadu a smelo znesie porovnanie aj s najlepšími v okolitých krajinách. Buďme na to hrdí a pomôžme jej udržať si toto postavenie tým že budeme nakladať so svojim vlastným odpadom v zmysle pravidiel správneho separovania – ekonomicky aj ekologicky.