Nové lavičky na Kollárke

Keď sa povie „Technické služby“, tak väčšina obyvateľov si v podvedomí vybaví zvoz a zber komunálneho odpadu, kosenie trávy, či odhŕňanie snehu. Rozsah služieb, ktoré poskytuje naša spoločnosť mestu Dubnica nad Váhom, je však podstatne širší.

« z 3 »

V rámci snahy priblížiť činnosť TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. čo najviac potrebám obyvateľov, si môžu pozornejší Dubničania takmer každý deň všimnúť v meste našich zamestnancov, ktorí sa venujú aj iným činnostiam. Rovnako ako aj dnes, na Kollárovej ulici, pri výmene štyroch dosluhujúcich lavičiek za nové. Už zajtra sa im určite potešia všetci účastníci a návštevníci ôsmeho ročníka Memoriálu Michala Haviara v hokejbale.

Určite účastníkov a usporiadateľov poteší aj ďalšia naša pomoc, ktorá spadá do portfólia našich činností – pristavenie 1.100 litrových smetných kontajnerov, ich následný odvoz a likvidácia odpadu. Naše pracovníčky pozametali aj hraciu plochu, najmä v časti, ktorá bola znečistená prácami pri výmene lavičiek.

Preplnené kontajnery na Kollárovej ulici

Minulý týždeň opäť „niečo zarezonovalo na Dubnickom facebooku“ – dve fotografie preplnených nádob komunálneho odpadu na Kollárovej ulici. Veď sú medzi nami ľudia ktorí nehľadajú riešenia ale potrebujú za každú cenu vyrábať senzácie aj tam kde nie sú, iba na základe poloprávd a fám, bez poznania objektívnych príčin. Riadia sa heslom, čím horšie, tým lepšie. To je fakt a tomu sa nedá zabrániť a nemá zmysel skúmať ich pohnútky…

O to potešiteľnejšia je skutočnosť, že na tieto fabulácie reagujú aj obyvatelia nášho mesta s triezvym uvažovaním a reálnym pohľadom na vec podloženým vlastným poznaním. Patrí im z našej strany naozaj veľké poďakovanie. Ich vyjadrenia si veľmi vážime. Pomáhajú nám, spolu s tými reálne a opodstatnene kritickými vytvárať si obraz o našej činnosti, o tom ako sa nám darí, či nedarí napĺňať služby mestu Dubnica nad Váhom a poukazujú na to kde máme ešte rezervy.

Reakcie pod inkriminovanými fotografiami si môžete prečítať sami na facebooku, alebo aj z tu priložených kópií:

V našom meste je viac problémových lokalít, čo sa týka situácie okolo stojísk s nádobami na komunálny a separovaný odpad. Vieme o nich a snažíme sa situáciu spoločne s mestským úradom postupne riešiť. Aj to bol dôvod, prečo sme sa bližšie pozreli a zhodnotili skutočný stav na Kollárovej ulici. Výsledok nás nepotešil. Už letmý pohľad na kontajnery a ich obsah jasne svedčí o tom, že sa jedná asi o jednu z najhoršie separujúcich ulíc v meste, teda s výnimkou slobodárky č.20  na Horných Kolónkach. (fotogaléria dole).

Pokračovať v čítaní: Preplnené kontajnery na Kollárovej ulici