OZNAM o zatvorení zberného dvora

Oznamujeme občanom, že zberný dvor na Nádražnej ulici 4007 bude dňa 3.11.2023 (piatok) od 12:30 hod. z technických príčin zatvorený.

 Otvoríme opäť v sobotu o 7:30 hod.

                                                                                                        Ďakujeme za porozumenie.
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.