OZNAM o zatvorení zberného dvora a mestského kompostoviska

Oznamujeme občanom,
že zberný dvor na Nádražnej ulici 4007 a mestské kompostovisko na  ul. Športovcov budú dňa 17.11.2023

ZATVORENÉ

Ďakujeme za porozumenie.
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.