OZNAM o zatvorení zberného dvora

Oznamujeme občanom, že zberný dvor na Nádražnej ulici 4007 a mestské kompostovisko na ul. Športovcov bude počas sviatkov v dňoch:
1.mája 2024 (streda) a 8.mája 2024 (streda)
zatvorený.

Ďakujeme za porozumenie.
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.