OZNAM o zatvorení zberného dvora

Oznamujeme občanom, že zberný dvor na Nádražnej ulici 4007
a mestské kompostovisko na ul. Športovcov budú počas sviatku
sv. Cyrila a sv. Metoda
dňa 5.7.2024 (piatok)
zatvorené.

Ďakujeme za porozumenie.
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.