Oznam o zatvorení zberného dvora

Informujeme obyvateľov mesta, že počas sviatkov v dňoch

1.5.2021 (sobota) a 8.5.2021 (sobota)

bude zberný dvor na Nádražnej ulici  zatvorený.

Ďakujeme za porozumenie.