Spoločný obed v Portofine

2015_12_11-DSC_1145V piatok 11.12.2015 po dvanástej technické služby nepracovali. Takmer všetci zamestnanci sa stretli v reštaurácií Portofino k spoločnému sviatočnému stolu Vianočného posedenia. Stretnutia sa zúčastnilo kompletné vedenie spoločnosti: konatelia p. Mikolášek, p. Bušík a p. Ing. Štěrba, ktorý je zároveň aj riaditeľom TSM Dubnica nad Váhom. Pozvanie prijal aj riaditeľ DUMAT-u p. Ublanič. Dôvodom je že DUMAT je vlastne sesteská organizácia, ktorej činnosť ide ruka v ruke s technickými službami a v oboch je hlavným zámerom napĺňať potreby a služby mestu Dubnica nad Váhom. A práve ako najvyšší predstaviteľ mesta sa zúčastnil aj primátor mesta Ing. Jozef Gašparík.

Všetci vystúpivší poďakovali zamestnancom spoločnosti za ich prácu. Vyzdvihli fakt, že rok 2015 bol rokom rozvoja spoločnosti, skvalitňovania a rozširovania služieb, zhodnotili ho ako rok úspešný. Zároveň primátor mesta Ing. Gašparík načrtol aj plány do budúcnosti, ktorá prinesie pre spoločnosť TSM Dubnica potrebu ďalšieho kvalitatívneho rastu, ale predpokladá sa aj reálne rozširovanie vykonávaných činností tak, ako ich mesto Dubnica nad Váhom v napĺňaní potrieb a požiadaviek jeho obyvateľov potrebujú.
Riaditeľ spoločnosti Ing. Stanislav Štěrba na posedení zároveň vyhlásil vzhľadom na predpovede počasia pre zamestnancov zapojených do údržby komunikácií zimnú pohotovosť.
Už pri podávaní dezertu na záver menu sa postupne rozprúdila neformálna debata medzi zamestnancami a primátorom mesta o minulost, uplynulej činnosti, ale aj perspektívach a v príhovore načrtnutej budúcnosti TSM.