Prepad pôdy na námestí Sv. Jakuba

Jednou z mnohých činností, vykonávaných našou spoločnosťou TSM Dubnica nad Váhom s. r. o., zabezpečujúcich chod mesta Dubnica nad Váhom, je aj riešenie vzniknutých krízových a havarijných situácií. Najčastejšie to bývajú škody po vyčíňaní počasia, alebo vandalov.

V stredu 8. februára objavili naši pracovníci, pri vyriezaní prerastených a nebezpečných drevín na námestí Sv. Jakuba, v parku medzi kaštieľom a pohostinstvom Jakub, zosuv povrchových vrstiev pôdy do podzemia. Vytvorená diera v trávniku bola už na prvý pohľad nebezpečná svojou značnou hĺbkou.

Vo štvrtok, 9. februára sme začali so sanáciou nežiadúceho javu. Keďže podzemný priestor vykazoval známky inžinierskych sietí, celá akcia bola koordinovaná s pracovníkmi MsÚ Dubnica nad Váhom a rovnako aj s dotknutými organizáciami. Vyjadrenie plynárov k možnému rozvodu plynu bolo negatívne. Rovnako sa po obhliadke miesta vyjadrili aj zamestnanci SSE a vodári. Tí zistili, že v podzemí sa nachádzajú iba zbytky už nefunkčného rozvodu vody.

Podzemnú dutinu, do ktorej sa začala prepadávať povrchová vrstva, tvorila jedna stará pivničná miestnosť. Nakoľko nebolo možné zasypať celý tento priestor veľký cca 4x3x3 metre cez stávajúci malý otvor, odstránili sme bagrom hornú vrstvu zeminy v celom pôdoryse aj spolu s rozpadávajúcou sa krycou doskou a následne sme ho celý zasypali kamennou drťou.

Pri postupnom usadaní nasypaného materiálu (najmä po prvých výdatných dažďoch) nás čaká už len postupné dopĺňanie vrstvy pôdy tak, aby nezostala na mieste depresia, ktorá by vadila nie len z estetického hľadiska, ale bola by aj obmedzujúcim faktorom pri údržbe zelene – kosení trávnatej plochy.