Prepad pôdy na námestí Sv. Jakuba

Jednou z mnohých činností, vykonávaných našou spoločnosťou TSM Dubnica nad Váhom s. r. o., zabezpečujúcich chod mesta Dubnica nad Váhom, je aj riešenie vzniknutých krízových a havarijných situácií. Najčastejšie to bývajú škody po vyčíňaní počasia, alebo vandalov.

V stredu 8. februára objavili naši pracovníci, pri vyriezaní prerastených a nebezpečných drevín na námestí Sv. Jakuba, v parku medzi kaštieľom a pohostinstvom Jakub, zosuv povrchových vrstiev pôdy do podzemia. Vytvorená diera v trávniku bola už na prvý pohľad nebezpečná svojou značnou hĺbkou.

Vo štvrtok, 9. februára sme začali so sanáciou nežiadúceho javu. Keďže podzemný priestor vykazoval známky inžinierskych sietí, celá akcia bola koordinovaná s pracovníkmi MsÚ Dubnica nad Váhom a rovnako aj s dotknutými organizáciami. Vyjadrenie plynárov k možnému rozvodu plynu bolo negatívne. Rovnako sa po obhliadke miesta vyjadrili aj zamestnanci SSE a vodári. Tí zistili, že v podzemí sa nachádzajú iba zbytky už nefunkčného rozvodu vody.

Pokračovať v čítaní: Prepad pôdy na námestí Sv. Jakuba