Prvé akcie Dubnickej enviro-jari 2016 sa rozbehli

„Dubnická envirojar“ sa už tradične nesie v znamení spolupráce medzi základnými organizáciami záhradkárov, chovateľov, rybárov a hasičov s TSM Dubnica nad Váhom, ktoré spolupracujú na likvidácií odpadu a enviromentálnych záťaží – čistia priestory záhradkárskych a chovateľskej kolónie, ako aj vodu a brehy potoka Dubnička.
V pondelok 18.apríla TSM Dubnica nad Váhom odviezlo kontajnery odpadu po prvej sérií brigád zameraných na vyčistenie priestorov v jednotlivých ZO SZZ v Dubnici nad Váhom v termíne 16.4.2016. Počas víkendu šlo o lokality Medzihorie, Orechový háj a priestory Slovenského zväzu chovateľov.

« z 2 »