Čo a ako triedime v Dubnici nad Váhom – zber kovov a kompozitov

Spôsob zberu:

Kovový odpad je tradičným zdrojom druhotných surovín v hutníctve železa, široké uplatnenie majú vytriedené oceľové zliatiny.  Dotriedené kovové odpady putujú do hút, kde sa pretavia. To, čo v tomto odpade zostalo (napríklad zvyšky potravín alebo farby v konzervách), zhorí pri teplote 1700 °C.
2015_10_20-DSC_7243
KOVY – patrí sem:
– plechovky od nápojov a všeličoho,
– konzervy, obaly z paštét,
– hliníkové fólie (alobal, viečka z jogurtov,  smotany a pod, alobal zo syrov, čokolády),
– kovové vrchnáky šróbovacie aj nešróbovacie väčšinou z alkoholických nápojov,
– zaváraninové viečka,
– kovové tuby z farieb na vlasy, z krémov, obaly zo sprejov,
– plechovky od farieb (prázdne),
– tégliky od čajových kahančekov,
– spinky, pripínačky a iné kovové predmety
(žalúzie, rúrky, ventily, zámky, skrutky, klince, riad, príbor, náradie, atď.)
kovyKOVY – nepatrí sem:
obaly znečistené zvyškami nebezpečných látok (napr. farieb, lakov, lepidiel, atď.  to sú nebezpečné odpady, tie treba odovzdať na zbernom dvore), obaly so zvyškami potravín, elektroodpady…
Oddeľujte z kovov plastové časti (najmä plastové uzávery, vrchnáčiky, plastové rukoväte), obaly opláchnite, aby sa pracovníci pri triediacej linke netrápili aj so zápachom…
2015_05_04_DSC2971
KOMPOZITY
(tetrapaky, alebo odborne viacvrstvové kombinované obaly, zložené z viacerých materiálov – z vrstiev papiera, plastu a hliníka) – patrí sem:
– krabicové obaly od mlieka, smotany, ovocných štiav a džúsov, vína – opláchnuté prosím, lebo najmä mliekové pri triedení silne „smrdkajú“.
kompozityKOMPOZITY – nepatrí sem:
– plastové obaly striebornej farby, ktoré nemajú hliníkovú vrstvu –  obaly z čipsov, keksov, napolitánok – to sú plasty, patria do žltého kontajnera)

2015_05_04_DSC2954Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú  kompozitným obalovým materiálom, inými  slovami, nie sú  vyrobené  z jedného materiálu. Sú tvorené približne z 75% papiera, 20% plastu a z 5% hliníkovej  fólie. Je ich možné recyklovať dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom spracovania je tzv. mokrá cesta, pri ktorej sa máčaním oddeľuje papierová hmota od ostatných zložiek. Vírivým rozvlákňovaním sa z nápojových kartónov získa celulózové vlákno. Zvyšky hliníka a polyetylénu je možné využiť priamo v papierňach pri výrobe pary alebo na ohrev vody, zvyšky sa dajú využiť i pri výrobe paliet.
Druhou možnosťou spracovania je takzvaná suchá forma. Zlisované nápojové kartóny sa drvia na drviacom zariadení, nasleduje ich rovnomerné vsypanie do formy a lisovanie pomocou tepla a tlaku. Pri pôsobení teploty a tlaku dochádza k prelisovaniu materiálu a vďaka roztavenej plastovej vrstvy – polyetylénu prichádza k spojeniu vláken s fóliou. Medzi dve takéto dosky sa spravidla pridáva izolant. Dosky sú vzhľadom podobné sadrokartónu a niektoré vlastnosti majú dokonca lepšie – nižšia nasiakavosť a hmotnosť, vyššia pevnosť a pružnosť. Z týchto dosiek je možné vytvoriť celý systém stavebných prvkov – izolačné a obkladové dosky, či samonosné panely na rôzne typy priečok a iných konštrukcií.