Dubnická enviro-jar 23.4.2016

Naša spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom je partnerom asi všetkých aktivít, ktoré sa týkajú čistenia mesta a jeho okolia. Robíme to radi a vždy privítame akúkoľvek iniciatívu a spoluprácu ktorá znamená čistejšie mesto, jeho okolie a kultúrnejšie prostredie v ktorom žijeme.
Rovnako tomu bolo tak aj v sobotu 23.4.2016, keď sa konalo niekoľko brigád z príležitosti Dňa Zeme a v rámci Dubnickej enviro-jari. Svoje okolie čistili záhradkári ZO Pod Strážou a ZO Pod Zádvorkou. Pridali sa k nim aj Dubnický dobrovoľní hasiči a členovia ZO rybárskeho zväzu čistením koryta potoku Dubnička.
Podielom TSM Dubnica nad Váhom bolo dodanie plastových vriec, pristavenie kontajnerov a traktorov s vlečkami na vyzbieraný odpad, jeho odvoz s následnou likvidáciou.