Dubnická enviro-jar 23.4.2016

Naša spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom je partnerom asi všetkých aktivít, ktoré sa týkajú čistenia mesta a jeho okolia. Robíme to radi a vždy privítame akúkoľvek iniciatívu a spoluprácu ktorá znamená čistejšie mesto, jeho okolie a kultúrnejšie prostredie v ktorom žijeme.
Rovnako tomu bolo tak aj v sobotu 23.4.2016, keď sa konalo niekoľko brigád z príležitosti Dňa Zeme a v rámci Dubnickej enviro-jari. Svoje okolie čistili záhradkári ZO Pod Strážou a ZO Pod Zádvorkou. Pridali sa k nim aj Dubnický dobrovoľní hasiči a členovia ZO rybárskeho zväzu čistením koryta potoku Dubnička.
Podielom TSM Dubnica nad Váhom bolo dodanie plastových vriec, pristavenie kontajnerov a traktorov s vlečkami na vyzbieraný odpad, jeho odvoz s následnou likvidáciou.

ZŠ Pavla Demitru a Deň Zeme

V piatok 22. apríla sa aj žiaci ZŠ Pavla Demitru v súčinnosti s našou spoločnosťou TSM Dubnica nad Váhom zapojili do zbierania odpadkov po neporiadnych občanoch. Jednotlivé ročníky školy si rozdelili a vyčistili lokality: CII., od Dutafu po ZVS, smerom k prvej studienke pod Ostrým vrchom, cestu okolo múru ZTS – bývalý tankodrom v dĺžke cca dva kilometre a Kalváriu.
Patrí im naše veľké ďakujem za vyzbieranie desiatok vriec odpadu a vďaka patrí aj riaditeľovi  školy s učiteľmi za vedenie žiakov k väčšej empatií k prírodnému prostrediu.

Brigáda ku Dňu Zeme

Deň Zeme. Veľa z nás ani nevie že niečo také existuje, alebo nám tento pojem úplne nič nehovorí. Našťastie sú medzi nami aj ľudia, ktorým nie je ľahostajné svoje okolie a dávajú nám o tom aj vedieť svojimi činmi.
Nie po prvý krát práve k tomuto dňu spojilo svoje sily 27 zamestnancov spoločnosti Bel Power Solutions a 6 zamestancov firmy Rajec Industry aby vyčistili jednu z neuralgických lokalít v Dubnici nad Váhom – cesta do ZTS od Kauflandu okolo starého betónového plotu sa dočkala vyzbierania odpadkov. Ruku k dielu priložil aj jeden pracovník firmy TPV, ktorý vykosil vjazd do areálu ZTS.
20160415_143816Sme radi že naša spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom im mohla aspoň trošku pomôcť v ich úsilí dodaním plastových vriec na odpad, jeho odvozom a zlikvidovaním.
Všetkým ktorí sa nezištne podieľali na brigáde patrí naozaj naše veľké ďakujem. Počas takmer troch hodín práce vyzbierali na cca 250 metrovom úseku okolo plotu ZTS-ky 48 vriec odpadu. Skultúrnili tak tento kút mesta a spríjemnili mnohým cestu do práce. Zostáva nám len veriť že tento čin nájde v nás Dubničanoch aspoň morálnu odozvu a naše odpadky nebudú musieť po nás opäť zbierať druhí, ale odnesieme si ich a vyhodíme do smetných nádob.