ZŠ Pavla Demitru a Deň Zeme

V piatok 22. apríla sa aj žiaci ZŠ Pavla Demitru v súčinnosti s našou spoločnosťou TSM Dubnica nad Váhom zapojili do zbierania odpadkov po neporiadnych občanoch. Jednotlivé ročníky školy si rozdelili a vyčistili lokality: CII., od Dutafu po ZVS, smerom k prvej studienke pod Ostrým vrchom, cestu okolo múru ZTS – bývalý tankodrom v dĺžke cca dva kilometre a Kalváriu.
Patrí im naše veľké ďakujem za vyzbieranie desiatok vriec odpadu a vďaka patrí aj riaditeľovi  školy s učiteľmi za vedenie žiakov k väčšej empatií k prírodnému prostrediu.