Čas Dušičiek predo dvermi

Čas sviatku Dušičiek, pre niekoho Pamiatka zosnulých, sa nezadržateľne blíži. Sme radi že sa našej spoločnosti minulý týždeň podarilo zrealizovať malý príspevok k spríjemneniu času, stráveného medzi našimi blízkymi, ktorý už nie sú medzi nami. V urnovom háji na starom Dubnickom cintoríne sme dokončili dva nové chodníky a prispeli sme tak k skultúrneniu pietneho miesta.

O príchode tohto sviatku, ktorý sa dotýka asi každého z nás, svedčí aj zvýšené upratovania a skrášľovania hrobových miest, čo má za následok preplnené zberné nádoby na oboch našich cintorínoch. Aj preto sme sa operatívne rozhodli posilniť dva plánované a pravidelné vývozy o minimálne tretí, vykonávaný v strede týždňa, aj napriek tomu, že tento ešte nebol odobrený a schválený príslušným oddelením Mestského úradu v Dubnici nad Váhom.