Deti zo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia na zbernom dvore

Vraví sa že je lepšie jeden krát vidieť, ako tisíc krát počuť. Aj preto nás dnes – a tento týždeň už druhý krát navštívili deti zo ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia. V rámci jedného z bodov rozvoja našej spoločnosti – edukačného pôsobenia v meste Dubnica nad Váhom absolvovali exkurziu na zbernom dvore s odborným výkladom vedúcej surovinovo-odpadového hospodárstva.

Deti sa dozvedeli, prečo sa nám oplatí a prečo musíme triediť odpad ktorý generujeme v domácnostiach a ako s ním nakladať až po jeho uloženie do zberných nádob, či odovzdanie na zbernom dvore. Okrem týchto elementárnych znalostí, mimochodom vedomosti detí hodnotíme ako veľmi dobré, bolo našim zámerom utvrdiť enviromentálne povedomie a podporiť tak chuť a ochotu aplikovať nadobudnuté znalosti v reálnom živote. Na to bola zameraná podstatná časť exkurzie. Zodpovedajúcou a zážitkovou formou priblížiť proces, ktorý zostáva bežnej verejnosti viac-menej skrytý.  Ide o spracovanie jednotlivých komponentov separovaného odpadu v našej spoločnosti – od jeho zvozu, cez dotrieďovanie na linke, manipuláciu a spôsob prípravy pre expedíciu na ďalšie spracovanie. Veľkú pozornosť a veľa otázok vzbudil aj sklad elektro odpadu  a nebezpečného odpadu. Malá sladkosť na záver celej exkurzie bola už len prirodzeným vyvrcholením celej akcie.

« z 4 »