Nové šatne na hospodárskom dvore

V novoročnom príhovore riaditeľ spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, Ing. Stanislav Štěrba načrtol tri hlavné piliere smerovania a rozvoja v tomto, ale aj nasledujúcich rokoch.
Druhým pilierom jeho zámeru je zlepšenie pracovných podmienok, hygieny práce a sociálneho zázemia pre zamestnancov spoločnosti. Tieto slová nabrali na váhe, zhmotnili sa aj v projekte ktorý práve uzrel svetlo sveta v týchto dňoch a potešil všetkých pracovníkov využívajúci sociálne zázemie na hospodárskom dvore TSM. Dôvodom k radosti sú nové, respektíve od základu vynovené priestory pánskej šatne, ktorých štandard, estetika, hygiena a kultúrnosť prostredia zodpovedá dnešnej dobe.