Nová technika na dvore TSM Dubnica nad Váhom

Sme radi každému kroku, ktorý posúva našu spoločnosť, TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. vpred a prináša tak väčšiu kvalitu v službách, ktoré poskytujeme obyvateľom a mestu Dubnica nad Váhom. A sme radi, že Vám môžeme predstaviť hneď dva takéto kroky, dva nové kusy techniky:

Prvým kusom, ktorým sa môžeme pochváliť a ktorý ste mohli v meste pri práci vidieť od minulého týždňa, je nová lisovacia nadstavba na zmesový komunálny odpad z malých uličných košov. Je osadená na podvozku Multicar M27B. Prínosom tohto stroja je najmä efektivita, ale v neposlednom rade aj ekológia a hygiena práce.

Druhý kus novej techniky môžete uvidieť pri činnosti už v najbližších dňoch, pri kosení mestských trávnikov v lokalitách, ktoré má v starostlivosti naša spoločnosť. Ide o výkonnú, profesionálnu traktorovú kosačku Etesia, s hydraulickým košom. Doplní tak svoju staršiu sestru na našom dvore, ktorú sme zakúpili ešte v roku 2015 a ktorá sa nám veľmi osvedčila.