Snaha o ovládnutie TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.

Na 24. plánovanom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom, konanom dňa 27.04.2017, bola zo strany pána poslanca Mgr. Wolfa osočená naša spoločnosť, TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. a navrhnutá výmena dvoch konateľov, p. Bušíka a p. Mikoláška za nových, poslancov p. Reháka a p. Suchánka.

Dovolíme si touto cestou zareagovať na prednesené slová. Zároveň vysvetliť náš postoj. Priamo pomenovať skutočnosti, poukázať na realitu a hlavne uviesť fakty, ako protiváhu k účelovým klamstvám, ktoré zazneli.

Nie je to tak dávno, keď prvých zamestnancov, prichádzajúcich ráno do práce, vítali v budove na Nádražnej hlodavce a všadeprítomná špina, pach potuchliny a plesne. Veľká časť sociálnych a technických zariadení bola nefunkčná, nehovoriac už o estetickom hľadisku, či hygiene. Voda miesto vodovodného kohútika často vytekala prehrdzavenými trubkami zo stien a odpad z umyvárne a toaliet vytekal mimo nefunkčnú kanalizáciu a strácal sa v dierach „niekam“ priamo pod budovou. Chátrajúci a zanedbaný areál…

Spoločnosť TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. v tých časoch pripomínala jednoduchú detskú hračku – vrtielko. Svoju činnosť síce vykonávala, ale vďaka dlhoročnému uviaznutí na mieste, bez vízií a akéhokoľvek rozvoja, sa iba točila a postupne spomaľovala. Dochádzal jej dych.

Toto sa rozhodli zmeniť dvaja muži. Dohodli sa na tom, že z TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. urobia „riadnu“ firmu. Funkčnú, dynamickú a s obrazom, ktorý nebude robiť hanbu mestu Dubnica nad Váhom. Na začiatku teda stála myšlienka a plány primátora mesta Dubnica nad Váhom, Ing. Jozefa Gašparíka, ktorý si na to podal ruku s Ing. Stanislavom Štěrbom a dohodli sa na zreálnení svojich predstáv. Už v začiatku všetkých týchto zmien sa sformovalo aj trio konateľov spoločnosti –  p. Bušíka, p. Mikoláška a Ing. Štěrbu, ktorý na seba prevzal aj ťažisko zodpovednosti v podobe funkcie riaditeľa spoločnosti.

Pokračovať v čítaní: Snaha o ovládnutie TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.