Tlačová správa

Pre nadchádzajúcu sezónu zimnej údržby bol vypracovaný Spoločný operačný plán zimnej údržby (SOPZÚ) mesta Dubnica nad Váhom a TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. Ide o základný organizačný dokument, pre zaistenie zjazdnosti a schodnosti infraštruktúry statickej a dynamickej dopravy v Dubnici nad Váhom, ktorého zámerom je opäť o niečo vpred posunúť kvalitu a efektivitu komunálnych služieb.

Tento plán určuje práva a povinnosti vedenia mesta a spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom s. r. o. Stanovuje podmienky a pravidlá výkonu zimnej údržby. Určuje prioritné komunikácie pre zimnú údržbu a zároveň vymedzuje tie komunikácie v Dubnici nad Váhom, ktoré nie sú zahrnuté do základného plánu zimnej údržby. Pre informovanosť občanov vyplýva z tohto spoločného dokumentu povinnosť zverejniť zoznam komunikácií vyňatých zo základnej zimnej údržby:
Pokračovať v čítaní: Tlačová správa