Zabezpečenie volieb do NR SR 5.3.2016

V rámci služieb ktoré TSM Dubnica nad Váhom vykonáva pre mesto a jeho chod je okrem všeobecne známych činností aj veľmi veľa plánovaných, či náhodných „drobností“. Jednou z takýchto služieb je aj participácia na správnom priebehu volieb do Národnej rady.2016_03_05-DSC_4309Úlohou našej spoločnosti je vyvesenie zástav na objektoch v ktorých sa nachádzajú volebné miestnosti v zákonom stanovenom termíne, teda 5.3.2016 od 5:00 do 6:00 a ich zvesenie po skončení volieb, teda po 22:00 hodine. Celkom ide o 6. Objektov, a to:

  1. Centrum neziskových organizácií, Moyzesova 396
  2. Administratívna budova PVS a.s., Palárikova 198/35
  3. ALMA-BAU, s.r.o. , Sládkovičová 520
  4. Katolícke centrum „LAURA“, Pod kaštieľom 639
  5. Bývalá Základná škola ul. Partizánska 151/3
  6. Spoločenský dom Prejta, ul. Prejtská135

Z materiálovo-technického zabezpečenia volieb môžeme ešte spomenúť dodanie 60.ks veľkých plastových vriec na separovaný odpad.