Školenie vodičov z povolania

Vo štvrtok si vodiči TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. zasadli do „školských lavíc“. Nie, neomládli, iba sa zúčastnili povinného preškolenia vodičov z povolania v našej konferenčnej miestnosti.

Zámerom TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. je vzdelávať svojich zamestnancov v maximálnej miere a tak popri  vstupnom školení, ktorého sa zúčastňuje každý nový zamestnanec a všeobecnom BOZP s ochranou proti požiarom sa naši pracovníci pravidelne preškoľujú aj v odborne zameraných školeniach: vysokozdvižný vozík, kontajnerový nakladač, hydraulická ruka, viazač bremien, UNC a žeriavnik.