Školenie vodičov z povolania

Vo štvrtok si vodiči TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. zasadli do „školských lavíc“. Nie, neomládli, iba sa zúčastnili povinného preškolenia vodičov z povolania v našej konferenčnej miestnosti.

Zámerom TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. je vzdelávať svojich zamestnancov v maximálnej miere a tak popri  vstupnom školení, ktorého sa zúčastňuje každý nový zamestnanec a všeobecnom BOZP s ochranou proti požiarom sa naši pracovníci pravidelne preškoľujú aj v odborne zameraných školeniach: vysokozdvižný vozík, kontajnerový nakladač, hydraulická ruka, viazač bremien, UNC a žeriavnik.

Nová konferenčná miestnosť na dvore TSM

Neubehli ani dva týždne a sme tu s radostnou novinou opäť.  Po vybudovaní novej šatne prišla na rad aj konferenčná miestnosť, ktorá s ňou priamo susedí.

Kompletnou rekonštrukciou starých priestorov vznikol po technickej, estetickej, ale aj po stránke hygieny zodpovedajúci priestor v ktorom môžu prebiehať po dovybavení potrebnou technikou (projektor s projekčnou plochou a podobne) školenia zamestnancov. Od pondelka tu budú pravidelné porady, či ranné rozdeľovanie práce a povinností. Na jednom mieste je zároveň  sústredené aj logistické centrum nasadenia ľudí s veľkou aj malou technikou a miesto pre vypisovanie celej agendy spojenej s prevádzkou motorových vozidiel jej obsluhou.

Vznikol dôstojný priestor, kde si môžu zamestnanci odpočinúť v suchu a teple počas pracovnej prestávky, zjesť desiatu, vypiť kávu, alebo horúci čaj aj počas nočných zimných služieb pri údržbe mesta.

Dovolím si zakončiť svoj príspevok citátom riaditeľa TSM Dubnica nad Váhom Ing. Štěrbu, ktorý podľa mňa naozaj vystihuje podstatu celého tohto diania a trefne zhodnotil ukončenie prvej etapy budovania dôstojného sociálneho zázemia na technickom dvore pre zamestnancov:

„Chlapi si to naozaj zaslúžia .. a toto je to najmenej čo môžeme pre nich spraviť“.


« z 2 »