Trieďme odpad správne – elektroodpad

Elektrina existovala na Zemi podstatne skôr, ako vôbec vznikol prvý život. Javy spojené s elektrinou pozoroval Grék Táles z Milétu približne 600 rokov pred našim letopočtom. Záujem v ňom vzbudil fakt, že ak jantár trie kožušinou, tento priťahuje ľahké veci v tesnom okolí, ako perie, slamu, či vlasy. Ale až po približne 2000 rokoch sa podarilo vysvetliť túto „záhadu“ (že sa jedná o elektrostatický náboj).

Dôležitý bod v ľudskom poznaní a ovládnutí elektriny znamenal vynález prvej batérie v rokoch 1799 – 1800 Talianskym vedcom Alessandrom Voltom, po ktorom bola pomenovaná aj jednotka elektrického napätia – Volt. Jeho princíp batérie, dvoch elektród namočených do elektrolytu, využívame dodnes.

Vznik elektrických a elektronických zariadení sa datuje do 70-tych rokov 18 storočia, kedy v r. 1875 Američan George R. Carey navrhol primitívny TV prístroj. Jeho „obrazovka“ sa skladala z 2500 fotočlánkov. O rok na to, teda v roku 1876 škótsky vynálezca Alexander Graham Bell zostrojil prvý telefón. V roku 1879 Thomas Alva Edison predviedol prvú elektrickú žiarovku a už v r. 1882 dokončili v New Yorku prvú veľkú elektráreň podľa jeho návrhu.

Od tej doby elektrické a elektronické zariadenia prekonali obrovský boom. Poznamenali a často aj zmenili asi každú činnosť vo vyspelej časti populácie. Bohužiaľ, tento rozmach má aj negatívnu stránku v podobe obrovského množstva generovaného odpadu, často veľmi škodlivého pre naše životné prostredie a aj priamo ohrozujúce ľudské zdravie. Aj preto je dôležité venovať veľkú pozornosť separovaniu elektroodpadu (tvoreného vyradenými a pokazenými elektrickými spotrebičmi) a jeho jednotlivým zložkám:

Elektrospotrebiče – sú všetky druhy spotrebičov ktoré používame a ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrickú energiu, dodávanú z elektrickej rozvodnej siete, akumulátorov, alebo batérií, vrátane samotných zdrojov elektrickej energie:

  • veľké domáce spotrebiče – chladničky, práčky, elektrické sporáky, umývačky a sušičky riadu, klimatizačné zariadenia…
  • malé domáce spotrebiče – vysávače, žehličky, mangle, mlynčeky, mixéry, hriankovače, varné kanvice, hodiny…
  • výrobky z odboru informačných a telekomunikačných technológií – počítače, tlačiarne, laptopy, kopírovacie zariadenia, kalkulačky, faxové prístroje, telefónne automaty, mobily…
  • spotrebná elektronika – televízory, rádiá, kamery, Hi-Fi zariadenia, fotoaparáty…
  • svetelné zdroje – svietidlá, žiarovky, žiarivky, výbojky…
  • elektrické a elektronické nástroje – vŕtačky, pílky, kosačky, zariadenia na frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, skrutkovanie…
  • elektronické a elektrické hračky – vláčiky, diaľkovo ovládané modely, videohry a podobne.
  • zdroje elektrického prúdu – batérie, akumulátory a všetky druhy galvanických článkov, fotovoltaické články a podobne.

Upozornenie:

Všetky druhy elektrospotrebičov sú zaradené do kategórie „nebezpečný odpad“, preto ich v žiadnom prípade svojvoľne nevykladajte ku zberným nádobám na separovaný, či zmesový odpad a už určite nepatria na čierne skládky. Zvlášť nebezpečné sú žiarivky, výbojky a zdroje elektrického prúdu (akumulátory, batérie) z dôvodu, že obsahujú vo zvýšených množstvách ortuť, kyseliny, olovo a iné ťažké kovy!

Spôsob zberu elektrospotrebičov v Dubnici nad Váhom:

Pri kúpe veľkých domácich spotrebičov (ktoré vám predajňa dovezie po zakúpení domov) môžete zároveň v predajni požiadať o odvoz (a náležitú likvidáciu) starého elektrospotrebiča. Požiadavku na vývoz veľkého elektroodpadu môžete nahlásiť aj na odbore odpadového hospodárstva MsÚ Dubnica nad Váhom, alebo na TSM Dubnica nad Váhom. Spotrebované a nefunkčné batérie, akumulátory a monočlánky z elektrospotrebičov, žiarovky, žiarivky a výbojky môžete odovzdať aj na miestach, pre to určených, teda v predajni, ktorá ich predáva. Inak môžete všetok elektroodpad (vrátane batérií, akumulátorov a zdrojov svetla) bezplatne doviezť priamo na zberný dvor, v čase na to určenom.