Zber záhradných bioodpadov v meste Dubnica nad Váhom

Lokalita 3 : 29.3.2021

 • Sídlisko Centrum I + ul. Kollárová
 • Nad Kostolom + ul. Školská
 • Cintorínska+Nádražná
 • 105 Bytovka + ul. A. Kmeťa
 • Šafárikova+Moyzesova
 • Nad Zábrehom
 • Ul. Pionierska+Bratislavská

 

Lokalita 4: 29.3.2021

 • Sídlisko Centrum III + Pod hájom
 • Ul. Partizánska (bytové domy)
 • Ul. Fándlyho

 

Lokalita 2: 12.4.2021

– Sídlisko Pod kaštieľom

– Dolné Kolonky (od ul. J. Kalinčiaka

   po ul. Kpt. Nálepku a ul. Športovcov)

– Horné Kolonky (od ul. ČSA po    Partizánsku)

– Háje + Kvášovec

 

Lokalita 5: 19.4.2021

 • Sídlisko Centrum II + ul. Štúrova
 • Prejta

 

 

Lokalita 1: 26.4.2021

– časť „Za železničnou traťou“ 

   (smerom na Bolešov)

 

 

Konáre treba narezať na dlžku max. 1 meter a zviazať. Lístie, trávu, kvety a iné drobné bioodpady uložte do vriec a nemiešajte to prosím s konármi.

 

Ďakujeme