Zmluvy 2020

21.01.2020 – Dodatok č.2 zmluvy č.30369 o ukladaní odpadu na skládku Luštek

22.01.2020 – Dohoda o poskytovaní právnych služieb

05.02.2020 – Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

11.02.2020 – Dodatok č.1 ku Zmluve o službách bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zo dňa 1.1.2016

13.02.2020 – Zmluva č.1/2020 o zabezpečení zhodnotenia odpadu

14.02.2020 – Zmluva o poskytovaní IT služieb

18.02.2020 – Dodatok č.1 ku Kúpnej Zmluve na dodávku elektriny

10.03.2020 – Zmluva o spracúvaní osobných údajov – Commander services, s.r.o.

10.03.2020 – Dodatok č.3k zmluve o zabezpečení zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu č. 92/2017

10.03.2020 – Dodatok č.7 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

02.04.2020 – Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 1.8.2018

02.04.2020 – Zmluva o poskytovaní služby č. 60/2020/RSM

06.04.2020 – Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb

09.04.2020 – Kúpna zmluva č. Z20206837_Z

09.04.2020 – Kúpna zmluva č. Z20206080_Z

15.04.2020 – Kúpna zmluva č. 202007/KN/MS

15.04.2020 – Zmluva o spotrebnom úvere

15.04.2020 – Zmluva o spotrebnom úvere

15.04.2020 – Zmluva o spotrebnom úvere

17.04.2020 – Zmluva č.128/2020/RŽP

22.04.2020 – Agroservis s.r.o.

22.04.2020 – Zmluva o pripojení zariadenia

22.04.2020 – Zmluva o pripojení zariadenia

22.04.2020 – Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. S/06/2016

14.05.2020 – Zmluva č. ÚVTOS – 17/ 34-2020

22.05.2020 – Konnex s.r.o.

05.06.2020 – Dodatok č.1 k Zmluve o vykonávaní prác

25.06.2020 – Dodatok č.2 k Zmluve o vykonávaní prác

31.07.2020 – Zmluva o dielo Ferrmontprojektová dokumentácia

13.08.2020 – Aktualizovaná príloha č.1 ku zmluve č. 070/2010

20.08.2020 – Zmluva o nájme dopravného prostriedku

21.08.2020 – Zmluva č. ÚVTOS – 26/34-2020

19.11.2020 – Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu na zhodnotenie

19.11.2020 – Kúpna zmluva č. Z202028542_Z

19.11.2020 – Dodatok č. 1/2021 k Zmluve o dodávke vody

17.12.2020 – Dodatok č.8 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

23.12.202 – Zmluva č. ÚVTOS – 54/34-2020 o vykonávaní prác