Aby nebezpečné odpady neboli nebezpečné

Obyvatelia Dubnice nad Váhom môžu nebezpečný komunálny odpad odovzdávať bezplatne na zbernom dvore na Sládkovičovej ulici. Vieme však, ktoré odpady sú nebezpečné a ako s nimi zaobchádzať?

Nebezpečný odpad je podľa platného zákona o odpadoch taký odpad, ktorý má aspoň jednu z nebezpečných vlastností – napr. je výbušný, alebo horľavý, alebo jedovatý, poškodzujúci životné prostredie, žieravý, uvoľňujú sa z neho jedovaté výpary, spôsobuje koróziu alebo oxidáciu látok….

Povedané ľudovo po slovensky, sú to zvyšky syntetických farieb, rozpúšťadiel, kyselín,  motorový olej,  hnojivá či iné chemikálie, používané doma, v garáži a na záhradke. Ak si nie sme istí, či je alebo nie je niektorý čistiaci prostriedok či farba nebezpečným odpadom, pozrime si nápisy na obale výrobku.

O tom, že je látka škodlivá, nám povie aj jej obal, na ktorom sú označené rôzne symboly – častý je oheň, „pirátska“ lebka,  či jednoduchý čierny X:

Aj autobatérie, neónky, žiarivky, chladničky, televízory a monitory počítačov sú nebezpečným odpadom. Preto nie je vhodné, ani zodpovedné voči životnému prostrediu a zdraviu ľudí, vyhadzovať takýto odpad ku kontajnerom – z autobatérie môže vytiecť pomerne silná kyselina, pri ustrihnutí kompresora z chladničky unikajú do ovzdušia škodlivé plyny, spôsobujúce tzv. skleníkový efekt….

Ako teda nakladať s nebezpečnými odpadmi?

  1. Najprv sa samozrejme treba rozhodnúť, či je odpad, ktorý idem vyhodiť, nebezpečný, alebo nie. Buď mi je to jasné hneď, alebo si skontrolujem značku na obale. Ak nájdem niektorý zo symbolov znázornených vyššie, bingo! – je to nebezpečná látka a teda aj nebezpečný odpad.
  2. Nebezpečný odpad nevylievam do WC, do kanalizácie, nepresýpam či neprelievam do iného obalu, ale dobre zatvorený prinesiem v pôvodnom obale na zberný dvor, kde ho môžem bezplatne odovzdať.
  3. Snažím sa, aby bolo na obale vidno, aký druh nebezpečného odpadu je v ňom umiestnený. Problémom sú rôzne fľaštičky naplnené neidentifikovateľnou kvapalinou, ktorá môže byť čokoľvek – od kyseliny, rozpúšťadla až po pesticíd. Preto ak aj je môj nebezpečný odpad bez označenia, tak aspoň napíšem na jeho obal, čože je  v ňom aký poklad ukrytý (napr. kyselina chlorovodíková, alebo aspoň kyselina, alebo  riedidlo, olej na šijací stroj, postrek na mravce…. )  – ak si to pamätám. Takýto nápis veľmi pomôže pri skladovaní nebezpečného odpadu do jeho odvozu – aby po prípadnom rozbití niektorej fľaštičky   a vytečení jej obsahu  nenastal ohňostroj a iné zvukovo – svetelno- tepelné efekty. Pre šetrné povahy  pripomíname, že  likvidácia odpadov s neznámymi druhmi nebezpečných kvapalín je najdrahšia, pretože je najprv potrebné vykonať chemickú analýzu zloženia neznámeho „elixíru“.
  4. Keďže väčšina nebezpečného odpadu k nám prichádza na zberný dvor po „jarnom upratovaní“ pivnice či garáže, mnohí si už nepamätajú, čo to tam skladovali. Preto prosím, keď už prelievate nejakú chemikáliu do fľaše od slivovice či do PET-fľaše od kokakoly, hneď si na nový obal napíšte nezmazateľnou fixkou, čo to tam dávate.  Fakt to pomôže aj vám, keď budete o pol roka v pivnici tuho premýšľať, ktorá z tých ix fľašiek obsahuje postrek na vošky na ružiach.
  5. Nebezpečné elektroodpady či neónky nedávam von ku kontajneru, ale môžem využiť výmenu kus za kus s predajcom elektrospotrebičov (pri kúpe novej telky odovzdám starú), alebo elektroodpad donesiem na zberný dvor – odovzdávam ho bezplatne.
  6. Niektoré nebezpečné odpady sa na zbernom dvore neodovzdávajú – lieky a použité injekčné striekačky odovzdajte u svojho lekára alebo v lekárni. Hasiace prístroje takisto neodoberieme na zbernom dvore, odovzdajte ich svojmu požiarnemu technikovi.

Ak  budeme nebezpečné odpady odovzdávať označené a  dobre zatvorené, ich likvidácia neohrozí naše zdravie a nespôsobí výraznejšie poškodenie životného prostredia.

Malý poradca správneho triediča  bezpečných odpadov:

– farby  a laky  s názvom ekologické, čiže vodou riediteľné, nie sú nebezpečným odpadom – prázdnu plechovicu po nich môžeme dať do kontajnera/vreca na zber kovov a kompozitov, zaschnutú farbu v plechovke do kontajnera  na zmesový komunálny odpad

– fasádne, omietkové farby (Primalex, Klasik, Jupol……) nie sú nebezpečným odpadom, prázdny plastový kýblik po opláchnutí môžete vhodiť do kontajnera/vreca na zber plastov, zaschnutú farbu v kýbliku do kontajnera na zmesový komunálny odpad

– čistiace prostriedky v domácnosti prevažne nie sú nebezpečným odpadom, výnimkou sú niektoré extra silné čističe na rúru na pečenie, protiplesňové postreky, prostriedky na upchaté potrubia – napovie  vám symbol na obale výrobku

-kozmetika, opaľovacie krémy a výživové doplnky nie sú nebezpečný odpad – síce niektoré z nás žien sa musia síce extrémne snažiť, aby vyzerali príťažlivo, ale naozaj na to nepoužívame nebezpečné látky (teda väčšinou… 😉 )

– snažme sa nebezpečné látky nahradiť ich ekologickou náhradou – na trhu  sú kvalitné vodouriediteľné farby a laky, čistiace prostriedky na báze kyseliny citrónovej či octovej namiesto agresívnejších látok……

Veríme, že spoločnými silami naložíme s nebezpečnými odpadmi bezpečne a v súlade s platným zákonom o odpadoch.