Aby nebezpečné odpady neboli nebezpečné

Obyvatelia Dubnice nad Váhom môžu nebezpečný komunálny odpad odovzdávať bezplatne na zbernom dvore na Sládkovičovej ulici. Vieme však, ktoré odpady sú nebezpečné a ako s nimi zaobchádzať?

Nebezpečný odpad je podľa platného zákona o odpadoch taký odpad, ktorý má aspoň jednu z nebezpečných vlastností – napr. je výbušný, alebo horľavý, alebo jedovatý, poškodzujúci životné prostredie, žieravý, uvoľňujú sa z neho jedovaté výpary, spôsobuje koróziu alebo oxidáciu látok….

Povedané ľudovo po slovensky, sú to zvyšky syntetických farieb, rozpúšťadiel, kyselín,  motorový olej,  hnojivá či iné chemikálie, používané doma, v garáži a na záhradke. Ak si nie sme istí, či je alebo nie je niektorý čistiaci prostriedok či farba nebezpečným odpadom, pozrime si nápisy na obale výrobku.

Pokračovať v čítaní: Aby nebezpečné odpady neboli nebezpečné