Čierne skládky 4.

2015_10_23-DSC_7581Zatiaľ posledná lokalita intravilánu Dubnice nad Váhom, ktorú s obľubou využívajú ľudia ničiaci životné prostredie nám všetkým vyhadzovaním odpadu do prírody a na ktorú sa bližšie pozrieme je priestor od mostu do Bolešova po jazerá Štrkovne. Tento priestor je pretkaný nespevnenými cestami, po väčšine ktorých sa dá pohybovať aj osobnými automobilmi. Časť z nich slúži ako prístupové komunikácie pre poľnohospodárov, väčšina je relikt po ťažbe štrku, v súčasnosti využívaný najmä rybármi na prístup k vodám Váhu a štrkovne.

Priamo pod telesom mostu cez Váh do Bolešova je prvá čierna skládka, tvorená viacerými kopami odpadu. Zaujímavosťou je, že toto miesto slúži aj ako nelegálne strelnica zo vzduchoviek a strelných zbraní väčšieho kalibru, súdiac podľa veľkosti a množstva dier, ktorými je posiaty tu rozhádzaný odpad. Je možné, že časť tu vyhodeného odpadu sem bola dopravená úmyselne práve pre to, aby poslúžila ako terč. Okrem prázdnych sprejov od farieb, plastových fľašiek a sudov od olejov druhovú pestrosť dopĺňa odpad ktorý vznikol po „veľkom upratovaní“- od drobností ako sú detské hračky, cez koberce až po kreslá zo sedacej súpravy.
Smerom od mostu ku Štrkovni sa zmení zloženie čiernych skládok takmer výhradne na stavebný odpad. Všetky indície smerujú k tomu, že viacero kôp čiernych skládok má na svedomí jedna a tá istá osoba – murár, či človek zaoberajúci sa prestavbou a stavebnými úpravami a zároveň aj rybár, ktorý si cestou k vode pomáha aj od odpadu (osekané obkladačky, dlaždice, omietky, staré podlahové krytiny, murivo a podobne), ktorý pekne uložený v plastových vreciach vykladá po ceste aby sa ho zbavil.

Všetky tieto čierne skládky boli vyčistené pracovníkmi TSM Dubnica nad Váhom. Odpad na nich uložený bol roztriedený a náležite zlikvidovaný. Stav pred a po zásahu TSM si môžete pozrieť na priložených fotografiách. Zámerom fotografií je aj „motivovať“ obyvateľov aby s odpadom nakladali ako treba a neukladali ho do prírody a nevytvárali tak čierne skládky. Pomôckou im môžu byť pokyny pre separáciu odpadu.