Dve muchy jednou ranou

Posledné „smetisko“ ktorým sa budeme teraz zaoberať bolo priamo v centre mesta, dokonale skryté pred očami okoloidúcich vďaka krytu prerastených a neprestupných kríkov, vyrastajúcich pri zdravotnom stredisku zo strany Lídla. Intimitu tvorenú riadne pichľavou bariérou porastu využívali bezdomovci aj na vykonávanie potreby v úzkom priestore medzi ňou a stenou lekárne. Kopili sa tu smeti a v samotnej húštine medzi konármi polo „povrastané“ množstvo prevažne plastového odpadu.

Vyčistenie tejto lokality bola ale len jedna úloha. Druhou bola revitalizácia priestoru, zregulovaním prerastených kríkov, ktoré boli nasadené príliš tesne k budove zdravotného strediska. Prerastali až do okien budovy a zatienenie oboch stien spôsobovalo neustálu vlhkosť, rast plesní a nastupujúcu degradáciu fasády a muriva. Po počiatočných pokusoch pracovníkov TSM Dubnica nad Váhom boli priznaní k riešeniu revitalizácie aj pracovníci oddelenia výstavby, územného plánovania a životného prostredia MsÚ.

Zámer bol jasný: vyčistiť a zabrániť ďalšiemu hromadeniu smetí, upraviť zeleň s ohľadom na estetiku priestoru a jej dlhodobé udržanie. V neposlednom rade šlo aj odstránenie bariéry v spodných vrstvách od zeme tak, aby priestor nebol využívaný bezdomovcami.

« z 2 »

Po konzultáciách bolo rozhodné o odstránení nevyhovujúceho porastu z celého priestoru. V jarných mesiacoch k vysadeniu novej zelene, tak aby harmonizovala s okolím, ďalej od stien lekárne aby nedochádzalo k poškodzovaniu mestského majetku.

V akom stave je priestor môžete vidieť osobne, ale aj na priložených fotografiách. Tešíme sa na jar, keď prinesieme veselšie fotografie a budeme môcť napísať o tom, že zeleň pribudla.