Neporiadok v Sade Francúzskych partizánov

Z času na čas sa na FB stránkach z Dubnice nad Váhom objavia fotografie veľkého neporiadku v niektorom viac – menej zastrčenom kúte mesta. Samozrejmosťou je aj priložený komentár patrične popisujúci takúto scénu. Najnovšie sú to fotografie smetnej nádoby a okolia s lavičkami v Sade Francúzskych partizánov. Ide o lokalitu pod V. ZŠ na sídlisku Pod hájom. TSM na túto informáciu zareagovalo promptne a uvedenú smetnú nádoby s okolím uviedlo opäť do stavu v akom by sa mala nachádzať neustále.
00Chceme všetkých Dubničanov upozorniť na fakt, že každá lokalita zverená do starostlivosti TSM Dubnica nad Váhom a každá smetná nádoba v našej kompetencií je pravidelne, podľa stanoveného harmonogramu vyprázdňovaná a čistená. Bohužiaľ, pokiaľ sa v niektorej z lokalít stretáva skupina bezdomovcov, ľudia užívajúci alkohol a návykové látky, alebo mladí obyvatelia mesta, ktorí  si po poobediach, či večeroch v skupine krátia dlhú chvíľu, je akákoľvek snaha o udržanie adekvátneho poriadku takmer márna. Veď stačí aby do smetnej nádoby s obsahom do 30 litrov niekto vložil zopár plastových fliaš plných vzduchu (či dokonca igelitku s komunálnym odpadom, čo sa tiež často stáva) a všetok ostatný odpad už v ňom miesto nemá. Ešte horšia je situácia keď odpad svoje miesto v smetnej nádobe ani nenájde a jednoducho sa zostane povaľovať na lavičke, či na zemi v jej okolí.

Nezabúdajme že takto znečisťované miesta sú zlou vizitkou pre nás všetkých. Buď svedčia o našej nekultúrnosti ak daný stav spôsobujeme sami, alebo o našej nevšímavosti, ak vidíme že sa niekde stretla partia bezdomovcov, či mládežníkov a dané miesto „trpí“ ich bezohľadnosťou voči okoliu a nám všetkým. Stačí často veľmi málo, zavolať na známe číslo 159 a oznámiť mestskej polícií takúto situáciu. Uvedomme si prosím že mestská polícia nemôže byť všade a vždy. Rovnako ako jej kapacity sú aj kapacity a zdroje TSM Dubnica nad Váhom obmedzené. V prípade (nie len) lokality Sadu Francúzskych partizánov bude nami iniciované prehodnotenie harmonogramu čistenia a v spolupráci s odborom životného prostredia mestského úradu sa pokúsime dosiahnuť stav ktorý bude zodpovedať vašim predstavám.

Zároveň vás chceme poprosiť, ak bolo niektoré miesto vo vašom okolí znečistené, dajte nám vedieť. Telefónne čísla a adresy elektronickej pošty nájdete na našej web stránke, alebo môžete využiť aj službu formuláru pripomienok a návrhov.

Ďakujeme že nám pomáhate udržať naše mesto čisté.