Neporiadok v Sade Francúzskych partizánov

Z času na čas sa na FB stránkach z Dubnice nad Váhom objavia fotografie veľkého neporiadku v niektorom viac – menej zastrčenom kúte mesta. Samozrejmosťou je aj priložený komentár patrične popisujúci takúto scénu. Najnovšie sú to fotografie smetnej nádoby a okolia s lavičkami v Sade Francúzskych partizánov. Ide o lokalitu pod V. ZŠ na sídlisku Pod hájom. TSM na túto informáciu zareagovalo promptne a uvedenú smetnú nádoby s okolím uviedlo opäť do stavu v akom by sa mala nachádzať neustále.
00Chceme všetkých Dubničanov upozorniť na fakt, že každá lokalita zverená do starostlivosti TSM Dubnica nad Váhom a každá smetná nádoba v našej kompetencií je pravidelne, podľa stanoveného harmonogramu vyprázdňovaná a čistená. Bohužiaľ, pokiaľ sa v niektorej z lokalít stretáva skupina bezdomovcov, ľudia užívajúci alkohol a návykové látky, alebo mladí obyvatelia mesta, ktorí  si po poobediach, či večeroch v skupine krátia dlhú chvíľu, je akákoľvek snaha o udržanie adekvátneho poriadku takmer márna. Veď stačí aby do smetnej nádoby s obsahom do 30 litrov niekto vložil zopár plastových fliaš plných vzduchu (či dokonca igelitku s komunálnym odpadom, čo sa tiež často stáva) a všetok ostatný odpad už v ňom miesto nemá. Ešte horšia je situácia keď odpad svoje miesto v smetnej nádobe ani nenájde a jednoducho sa zostane povaľovať na lavičke, či na zemi v jej okolí.

Pokračovať v čítaní: Neporiadok v Sade Francúzskych partizánov