Nová vedúca na zbernom dvore

V súčasnosti dochádza ku zmene na jednom z vedúcich miest v našej spoločnosti. 31.12.2015 ukončil pracovný pomer na vlastnú žiadosť p. Kurinec a na miesto vedúcej surovinovo-odpadového hospodárstva nastúpi od 1.2.2016 pani Mgr. Katarína Bašná.
Mgr. Bašná po absolvovaní odboru enviromentalistiky fakulty UK v Bratislave, s certifikátom odbornej spôsobilosti pre ochranu ovzdušia, nakladanie s odpadmi a ochranu prírody pracovala od roku 2007 ako vedúca oddelenia životného prostredia MsÚ Nová Dubnica. Jej prax na tomto oddelení prináša bohaté skúsenosti z výkonu verejnej správy a preneseného výkonu št. správy, riadenia prevádzky zberného dvora, systému nakladania s odpadmi a celoročnej údržby mesta.
2015_11_02-DSC_8339Veríme že stredisko triedeného zberu a celé TSM Dubnica nad Váhom získali v osobe Mgr. Kataríny Bašnej naozaj kompetentnú osobu, ktorá prinesie čerstvý vietor a v intenciách nových stratégií posunie fungovanie odpadovo – surovinového hospodárstva na vyššiu úroveň.