Vianočný dar pre TSM Dubnica nad Váhom

Ježiško priniesol darček aj k nám do TSM Dubnica nad Váhom. Prišiel síce o dva dni skôr, teda 22. decembra, ale to nič neubralo z radosti z neho. Darom bol jeden z najužitočnejších a najvyťaženejších pomocníkov v našej spoločnosti – „ramenáč“ na manipuláciu a prepravu veľkých kontajnerov na podvozku MAN. Vyriešil tak havarijnú situáciu. Staré dve LIAZKY, ktoré si v meste pamätajú ešte aj naši starí rodičia už nevládzu a súrne potrebovali náhradu. Jedna je totiž dlhé roky neschopná prevádzky a tú druhú šofér s chlapmi z dielne udržujú pri živote len pomocou zázrakov a vypätím všetkých síl.

MAN pokryje každodenné potreby prevádzky strediska triedeného zberu, zvozu odpadu v celom meste, či iné aktivity pri ktorých je potrebné pristaviť kontajner. Umožní odstavenie starej Liazky na dlhšiu dobu, ktorá môže byť tak po desiatkach rokov prevezená do dielne TSM k celkovej oprave.

Prírastok novej techniky si 30.decembra prišlo pozrieť aj niekoľko hostí. Záujmom nás potešil primátor mesta Ing. Jozef Gašparík. Prišiel spolu so svojim zástupcom a jedným z konateľov spoločnosti p. Františkom Mikoláškom. Tretím hosťom bol riaditeľ DUMATU Mgr. Jozef Ublanič, ktorého nová akvizícia do strojového parku veľmi zaujímala aj pre to, že mestská príspevková organizácia služby ramenáča pri správe a zveľaďovaní mestského majetku často využíva. Ako štvrtý hosť, ktorý tak prezentoval záujem o našu činnosť a dianie v TSM prišiel poslanec MsZ a predseda ekonomickej komisie Ing. Robert Rafaj. Pri tejto príležitosti si hostia pozreli aj inú techniku ktorá pribudla v priebehu roku 2015 na našom technickom dvore – malý valník Durso a traktorovú kosačku Etesia.

Celé stretnutie malo v prvom rade pracovný charakter. Všetci zúčastnení viacmenej neformálne zhodnotili uplynulý rok, vzájomnú spoluprácu a komunikáciu. Primátor mesta Ing. Gašparík bol spokojný najmä s novým vývojom a smerovaním spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom. Nezabudol ale poukázať aj na detaily, ktoré podľa jeho predstáv môžu byť lepšie a ako v nasledujúcom období vykonať nápravu tak, aby nedochádzalo k opakovaniu neželaných javov. Asi najdlhšie rezonujúcou témou boli práve vízie a ďalší vývoj. Preberali možnosť a schopnosť TSM napĺňať nové potreby mesta Dubnica nad Váhom, rozširovanie a skvalitňovanie služieb spolu s realizáciu zmien, ktoré budú potrebné aj v samotnej štruktúre TSM Dubnica nad Váhom a ktoré Vám časom na našej web stránke určite predstavíme.