Odvoz čiernej skládky za Billou

2015_11_04-DSC_8507_01Čierna skládka, lepšie povedané naznášaný neporiadok po bezdomovcoch za Billou je odprataný.

Dve plne naložené traktorové vlečky vyviezli dnes ráno pracovníci TSM Dubnica nad Váhom.

doplnené:
V dopoľudňajších hodinách bol priestor pod mostami nad železničnou vlečkou do ZTS dočistený. Čierna skládka za Billou prestala existovať a zostáva nám len dúfať že po čase bude aspoň v takom stave ako je teraz.