Nová stratégia v stredisku triedeného zberu

2015_11_02-DSC_8212Prevádzka strediska triedeného zberu nepatrí medzi tie, kde by sa radi pohybovali útlocitné povahy. Je to dané charakterom činnosti. Jednoducho dotrieďovanie separovaného odpadu, ako sú kovy, kompozity, papier či plasty nepatrí k najčistejším a príjemne voňajúcim prácam. Je to aj vďaka nám, občanom mesta, keď sa nie vždy riadime pokynmi pre separovanie odpadu a do separovaného zberu miešame aj odpad, ktorý tam nemá čo robiť, alebo doň hádžeme obaly od potravín znečistené. Aj preto by sme si mali prácu ľudí, ktorí ho dotrieďujú po nás veľmi vážiť.

Práve kvôli tomu, že sa v stredisku triedeného zberu pracuje s takýmto odpadom, ako aj inými, dokonca vedenými v kategórií „zvlášť nebezpečný“ prijalo vedenie TSM Dubnica nad Váhom novú stratégiu, ktorej nosnou témou je zlepšenie pracovných podmienok a hygieny práce pre zamestnancov na čo najlepšiu možnú úroveň. Druhou témou tejto stratégie je maximalizovanie ohľaduplnosti voči okoliu, veď práve preto že sa v zbernom dvore pracuje s odpadom, treba vo zvýšenej miere dbať na udržiavanie čistoty a poriadku.
O tom že sa túto stratégiu darí úspešne zavádzať do praxe sa môžete presviedčať pri návšteve nášho strediska triedeného zberu, kedy sú dôkazom viditeľné zmeny za posledný rok, ktoré sa uskutočnili na tomto pracovisku. Presvedčiť sa môžte aj z pár priložených fotografií: