Oznam: Odvoz objemného odpadu v jednotlivých lokalitách mesta: JESEŇ 2020

Termín LOKALITA
7.9.2020 pondelok Lokalita 1 – časť „Za železničnou traťou“ (smerom na Bolešov)
14.9.2020 pondelok Lokalita 2 – Sídlisko Pod kaštieľom + Dolné Kolonky (od ul. J. Kalinčiaka po ul. Kpt. Nálepku a ul. Športovcov) + Horné Kolonky (od ČSA po Partizánsku a Hasičskú) + Háje + Kvášovec
21.9.2020 pondelok Lokalita 3 – Prejta
28.9.2020 pondelok Lokalita 4 – Sídlisko Centrum II + ul. Štúrova
5.10.2020 pondelok Lokalita 5 – Sídlisko Centrum III + Pod hájom + ul. Partizánska + ul. Fándlyho
12.10.2020 pondelok Lokalita 6 – Sídlisko Centrum I + ul. Kollárova + Nad kostolom + ul. Cintorínska + ul. Nádražná+ ul. Školská
15.10.2020 štvrtok Lokalita 7 – Stred mesta (105 bytovka + A. Kmeťa + Šafárikova + Moyzesova +Nad Zábrehom + Pionierska + Bratislavská)